Akuma no Bengonin Mikoshiba Reiji: Shokuzai no Someikyoku

Profile

 • Drama: The Sonata of Atonement: The Lawyer in Hell
 • Romaji: Akuma no Bengonin Mikoshiba Reiji: Shokuzai no Someikyoku
 • Japanese: 悪魔の弁護人・御子柴礼司 〜贖罪の奏鳴曲〜
 • Director: Yoshinori Muratani
 • Writer: Shichiri Nakayama (novel), Yoko IzumisawaAkihiro Toda
 • Network: Fuji TV / Tokai TV
 • Episodes:
 • Release Date: December 7, 2019 –
 • Runtime:
 • Language: Japanese
 • Country: Japan

Cast

The Sonata Atonment-Hell-Jun Kaname.jpg The Sonata Atonment-Hell-Becky.jpg The Sonata Atonment-Hell-Hyunri.jpg The Sonata Atonment-Hell-Kentaro Motomura.jpg The Sonata Atonment-Hell-Konatsu Tanaka.jpg
Jun Kaname Becky Hyunri Kentaro Motomura Konatsu Tanaka
Reiji Mikoshiba Yoko Kusakabe Asumi Sakuraba Kaneto Horai Saya Yokoyama
The Sonata Atonment-Hell-Megumi Okina.jpg The Sonata Atonment-Hell-Hiroshi Katsuno.jpg The Sonata Atonment-Hell-Kanji Tsuda.jpg The Sonata Atonment-Hell-Kanon Honpo.jpg The Sonata Atonment-Hell-Miyoko Akaza.jpg
Megumi Okina Hiroshi Katsuno Kanji Tsuda Kanon Honpo Miyoko Akaza
Akiko Tsuda Takeo Inami Kyohei Misaki Rinko Tsuda Kyoko Isurugi

Additional Cast Members:

DOWNLOAD LINK

DOWNLOAD
English Subtitle