Chuzai Keiji ~ Episode01-07 [COMPLETED]

Notes

 1. Based on novel series “Chuzai Keiji” by Ryohei Sasamoto (first published July 27, 2006 by Kodansha).
 2. Related titles:
  1. Chuuzai Keiji: Okutama Keikoku Satsui no Yasoukyoku (TV Tokyo / 2014)
  2. Chuuzai Keiji 2 (TV Tokyo / 2015)
  3. Okutama Chuuzai Keiji 3 (TV Tokyo / 2015)
  4. Chuzai Keiji 4 (TV Tokyo / 2016)
  5. Chuzai Keiji Special (TV Tokyo / 2017)
  6. Chuzai Keiji (TV Tokyo / 2018)

Cast

Chuzai Keiji (2018)-Susumu Terajima.jpg Chuzai Keiji (2018)-Yukiya Kitamura.jpg Chuzai Keiji (2018)-Yuko Fueki.jpg Chuzai Keiji (2018)-Kanta Sato.jpg Chuzai Keiji (2018)-Suzunosuke.jpg
Susumu Terajima Yukiya Kitamura Yuko Fueki Kanta Sato Suzunosuke
Atsushi Enami Kunihiro Kakurai Ryoko Uchida Shohei Karube Takao Ikehara
Chuzai Keiji (2018)-Mayu Yamaguchi.jpg Chuzai Keiji (2018)-Hidekazu Mashima.jpg Chuzai Keiji (2018)-Shiro Ito.jpg Chuzai Keiji (2018)-Yoshie Ichige.jpg Chuzai Keiji (2018)-Hitomi Kuroki.jpg
Mayu Yamaguchi Hidekazu Mashima Shiro Ito Yoshie Ichige Hitomi Kuroki
Hikari Ogata Hayato Komiyama Kihachiro Oosone Miyako Ikehara Ayano Ogata

DOWNLOAD LINK

WEB-DL AoZ

HD: EPISODE01 ll SD: EPISODE01

WEB-DL AoZ

HD: EPISODE02 ll SD: EPISODE02

WEB-DL AoZ

HD: EPISODE03 ll SD: EPISODE03

WEB-DL AoZ

HD: EPISODE04 ll SD: EPISODE04

WEB-DL AoZ

HD: EPISODE05 ll SD: EPISODE05

WEB-DL AoZ

HD: EPISODE06 ll SD: EPISODE06

WEB-DL AoZ

HD: EPISODE07 ll SD: EPISODE07

Batch

WEB-DL AoZ

HD: DOWNLOAD ll SD: DOWNLOAD

Rar pass: bagikuy