Harassment Game – Episode01-09 [COMPLETE]

 • Drama: Harassment Game
 • Romaji: Harasumento Gemu
 • Japanese: ハラスメントゲーム
 • Director: Masaki NishiuraMunenori Sekino
 • Writer: Yumiko Inoue (novel & screenplay)
 • Network: TV Tokyo
 • Episodes:
 • Release Date: October 15, 2018 —
 • Runtime: Mondays 22:00
 • Language: Japanese
 • Country: Japan

Notes

 1. Based on novel “Harassment Game” by Yumiko Inoue (published October 6, 2018 by Kawade Shobo Shinsha Publishers inc.).

Cast

Harassment Game-Toshiaki Karasawa.jpg Harassment Game-Alice Hirose.jpg Harassment Game-Yuki Furukawa.jpg Harassment Game-Yui Ichikawa.jpg Harassment Game-Ichiro Ogura.jpg
Toshiaki Karasawa Alice Hirose Yuki Furukawa Yui Ichikawa Ichiro Ogura
Wataru Akitsu Makoto Komura Kotaro Yazawa Minako Komatsu Taku Iwamura
Harassment Game-Kenta Satoi.jpg Harassment Game-Masayuki Ito.jpg Harassment Game-Noa Kita.jpg Harassment Game-Kenichi Takito.jpg Harassment Game-Mako Ishino.jpg
Kenta Satoi Masayuki Ito Noa Kita Kenichi Takito Mako Ishino
Muneo Shiraishi Junpei Aoki Natsumi Akitsu Takafumi Maruo Eiko Akitsu
Harassment Game-Shiro Sano.jpg Harassment Game-Masahiro Takashima.jpg
Shiro Sano Masahiro Takashima
Itsuro Mizutani Haruo Wakita

DOWNLOAD LINK

WEB-DL AoZ

HD: EPISODE01 ll SD: EPISODE01

HDTV

HD: EPISODE01 ll SD: EPISODE01

WEB-DL AoZ

HD: EPISODE02 ll SD: EPISODE02

HDTV

HD: EPISODE02 ll SD: EPISODE02

WEB-DL AoZ

HD: EPISODE03 ll SD: EPISODE03

HDTV

HD: EPISODE03 ll SD: EPISODE03

WEB-DL AoZ

HD: EPISODE04 ll SD: EPISODE04

HDTV

HD: EPISODE04 ll SD: EPISODE04

WEB-DL AoZ

HD: EPISODE05 ll SD: EPISODE05

HDTV

HD: EPISODE05 ll SD: EPISODE05

WEB-DL AoZ

HD: EPISODE06 ll SD: EPISODE06

HDTV

HD: EPISODE06 ll SD: EPISODE6

WEB-DL AoZ

HD: EPISODE07 ll SD: EPISODE07

HDTV

HD: EPISODE07 ll SD: EPISODE07

WEB-DL AoZ

HD: EPISODE08 ll SD: EPISODE08

HDTV

HD: EPISODE08 ll SD: EPISODE08

WEB-DL AoZ

HD: EPISODE09 ll SD: EPISODE09

HDTV

HD: EPISODE09 ll SD: EPISODE09

Batch

WEB-DL AoZ

HD: DOWNLOAD ll SD: DOWNLOAD

HDTV

HD: DOWNLOAD ll SD: DOWNLOAD

Rar pass: bagikuy