Kazoku Gari TBS Summer Drama 2014

Notes

  1. Based on the novel “Kazoku Gari” by Arata Tendou (published November, 1995 by Shinchosha).

Cast

Kazoku Gari-Yasuko Matsuyuki.jpg Kazoku Gari-Atsushi Ito.jpg Kazoku Gari-Hiromitsu Kitayama.jpg Kazoku Gari-Miki Mizuno.jpg Kazoku Gari-Eito Suda.jpg
Yasuko Matsuyuki Atsushi Ito Hiromitsu Kitayama Miki Mizuno Eito Suda
Yuko Hizaki Shunsuke Sudo Keitoku Suzuki Ayame Fuushima Kenji Fuushima
Kazoku Gari-Mariko Shinoda.jpg Kazoku Gari-Kazuma Sano.jpg Kazoku Gari-Sayaka Yamaguchi.jpg Kazoku Gari-Yuta Hiraoka.jpg Kazoku Gari-Yurika Nakamura.jpg
Mariko Shinoda Kazuma Sano Sayaka Yamaguchi Yuta Hiraoka Yurika Nakamura
Mayumi Ishikura Tetsuya Ishikura Miho Kiyooka Eisaku Shiimura Ai Yoshizawa
Kazoku Gari-Akiko Aitsuki.jpg Kazoku Gari-Satoshi Nikaido.jpg Kazoku Gari-Kohki Okada.jpg Kazoku Gari-Maki Shinta.jpg Kazoku Gari-Tomohiro Ichikawa.jpg
Akiko Aitsuki Satoshi Nikaido Kohki Okada Maki Shinta Tomohiro Ichikawa
Kikuko Yoshizawa Takao Yoshizawa Koichi Komada Reiko Komada Hitoshi Okamura
Kazoku Gari-Masako Miyaji.jpg Kazoku Gari-Ayumi Tanida.jpg Kazoku Gari-Takuma Sugawara.jpg Kazoku Gari-Kisuke Iida.jpg Kazoku Gari-Takahiro Fujimoto.jpg
Masako Miyaji Ayumi Tanida Takuma Sugawara Kisuke Iida Takahiro Fujimoto
Ookuma Yoshihiro Yui Nagamine Fujisaki Kotaro Ono
Kazoku Gari-Makio Inoue.jpg Kazoku Gari-Natsuko Akiyama.jpg Kazoku Gari-Miyoko Asada.jpg Kazoku Gari-Naomi Zaizen.jpg Kazoku Gari-Kenichi Endo.jpg
Makio Inoue Natsuko Akiyama Miyoko Asada Naomi Zaizen Kenichi Endo
Seitaro Hizaki Sawako Mamihara Tamiko Hizaki Yoko Yamaga Koki Mamihara
Family Hunter-Miyabi Matsuura.jpg
Miyabi Matsuura
Kanae Suzuki

Additional Cast Members:

Episode Ratings

Episode Date Ratings
(Kanto Region)
01 07/04/2014 10.5%
02 07/11/2014 6.9%
03 07/18/2014 5.6%
04 07/25/2014 6.4%
05 08/01/2014 6.4%
06 08/08/2014 8.5%
07 08/15/2014 7.6%
08 08/22/2014 8.5%
09 08/29/2014 8.4%
10 09/05/2014 10.0%
Average 8.0%

DOWNLOAD

Rar Pass : bagikuy