Kitakaze to Taiyo no Hotei NTV Spring 2017 Special Drama

 • TV Movie: Court of North Wind and Sun (literal title)
 • Romaji: Kitakaze to Taiyo no Hotei
 • Japanese: 北風と太陽の法廷
 • Director: Noriyoshi Sakuma
 • Writer: Rie Yokota
 • Network: NTV
 • Episodes: 1
 • Release Date: March 17, 2017
 • Runtime: Friday 21:00
 • Language: Japanese
 • Country: Japan

Cast

Kitakaze to Taiyo no Hotei-Haru.jpg Kitakaze to Taiyo no Hotei-Masaki Okada.jpg Kitakaze to Taiyo no Hotei-Rio Uchida.jpg Kitakaze to Taiyo no Hotei-Ryohei Otani.jpg Kitakaze to Taiyo no Hotei-Yusuke Yamamoto.jpg
Haru Masaki Okada Rio Uchida Ryohei Otani Yusuke Yamamoto
Fuka Sakuragawa Yota Kojitani Mayuko Omura Koichiro Isohata Masaharu Hara
Kitakaze to Taiyo no Hotei-Umika Kawashima.jpg Kitakaze to Taiyo no Hotei-Takeo Nakahara.jpg Kitakaze to Taiyo no Hotei-Hitomi Takahashi.jpg Kitakaze to Taiyo no Hotei-Rei Tanaka.jpg Kitakaze to Taiyo no Hotei-Mamiko Ito.jpg
Umika Kawashima Takeo Nakahara Hitomi Takahashi Rei Tanaka Mamiko Ito
Kyoko Hara Yasuzo Hara Hisako Hara Akira Hara Midori Ota
Kitakaze to Taiyo no Hotei-Erika Asakura.jpg Kitakaze to Taiyo no Hotei-Norito Yashima.jpg Kitakaze to Taiyo no Hotei-Midoriko Kimura.jpg Kitakaze to Taiyo no Hotei-Masachika Ichimura.jpg Kitakaze to Taiyo no Hotei-Yoichi Nukumizu.jpg
Erika Asakura Norito Yashima Midoriko Kimura Masachika Ichimura Yoichi Nukumizu
Sanae Kurosaki Naomichi Shibayama Shoko Sakuragawa Rokuro Tezuka Ogaki
Kitakaze to Taiyo no Hotei-Takaya Sakoda.jpg Kitakaze to Taiyo no Hotei-Takeaki Shima.jpg
Takaya Sakoda Takeaki Shima
Kubo Izuta

DOWNLOAD

SUBTITLE