Cast

Koe Girl-Haruka Fukuhara.jpg Koe Girl-Yurika Nakamura.jpg Koe Girl-Mariya Nagao.jpg Koe Girl-Jun Amaki.jpg Koe Girl-Aoi Yoshikura.jpg
Haruka Fukuhara Yurika Nakamura Mariya Nagao Jun Amaki Aoi Yoshikura
Makoto Kikuchi Asami Kuriyama Ren Inaba Konatsu Morimoto Ryoko Ochiai
Koe Girl-Haruka Tomatsu.jpg Koe Girl-Noriko Hidaka.jpg Koe Girl-Shingo Tsurumi.jpg Koe Girl-Masaki Nakao.jpg
Haruka Tomatsu Noriko Hidaka Shingo Tsurumi Masaki Nakao
Haruka Tomatsu Mari Kikuchi Yuichiro Oshima Katsutoshi Masada

DOWNLOAD LINK

WEBDL 720 x265: EPISODE01

WEBDL 720 x264: EPISODE01

HDTV 480p HD: EPISODE01

HDTV 480 SD: EPISODE01

WEBDL 720 x265: EPISODE02

WEBDL 720 x264: EPISODE02

HDTV 480p HD: EPISODE02

HDTV 480 SD: EPISODE02

WEBDL 720 x265: EPISODE03

WEBDL 720 x264: EPISODE03

HDTV 480p HD: EPISODE03

HDTV 480 SD: EPISODE03 

WEBDL 720 x265: EPISODE04

WEBDL 720 x264: EPISODE04

HDTV 480p HD: EPISODE04

HDTV 480 SD: EPISODE04

WEBDL 720 x265: EPISODE05

WEBDL 720 x264: EPISODE05

WEBDL 720 x265: EPISODE06

WEBDL 720 x264: EPISODE06

WEBDL 720 x265: EPISODE07

WEBDL 720 x264: EPISODE07

Subtitle