Konkatsu Keiji NTV Summer Drama 2015

Notes

  1. Based on the novel “Konkatsu Keiji Series” by Yasumichi Ando (first published August 1, 2014 by To Books).

Cast

Konkatsu Keiji-Ayumi Ito1.jpg Konkatsu Keiji-Teppei Koike1.jpg Konkatsu Keiji-Takeshi Masu1.jpg Konkatsu Keiji-Kanna Mori1.jpg Konkatsu Keiji-Emiko Kawamura1.jpg
Ayumi Ito Teppei Koike Takeshi Masu Kanna Mori Emiko Kawamura
Yonago Hanada Tsutsushi Fujioka Hiroyuki Miyata Yayoi Konishi Mika Yamashita
Konkatsu Keiji-Wataru Kuriyama1.jpg Konkatsu Keiji-Sawa Suzuki1.jpg Konkatsu Keiji-Ren Osugi1.jpg Konkatsu Keiji-Asuka Kataoka1.jpg Konkatsu Keiji-Masato Wada.jpg
Wataru Kuriyama Sawa Suzuki Ren Osugi Asuka Kataoka Masato Wada
Ryusei Takita Jun Tsukamoto Shinjiro Sae Satoko Ando Junpei Fukuda (ep.1)

Additional Cast Members:

DOWNLOAD