Maru Maru Tsuma 2015

 • Drama: Marumaru Tsuma
 • Romaji: Marumaru Tsuma
 • Japanese: ○○妻
 • Director: Ryuichi InomataKen HigurashiYuma Suzuki
 • Writer: Kazuhiko Yukawa
 • Network: NTV
 • Episodes: 10
 • Release Date: January 14- March 18, 2015
 • Runtime: Wednesdays 22:00-23:00
 • TV Ratings: 14.3% (weekly average)
 • Language: Japanese
 • Country: Japan

Plot Synopsis by AsianWiki Staff ©

Hikari (Kou Shibasaki) is married TV news announcer Masazumi Kubota (Noriyuki Higashiyama). She devotes herself to her husband and is kind to her neighbors. Thanks to his wife’s support, Masazumi Kubota has become successful, but Hikari has a secret.

Cast

Marumaru Tsuma-Kou Shibasaki.jpg Marumaru Tsuma-Noriyuki Higashiyama.jpg Marumaru Tsuma-Sei Hiraizumi.jpg Marumaru Tsuma-Masuyo Iwamoto.jpg Marumaru Tsuma-Makiko Watanabe.jpg
Kou Shibasaki Noriyuki Higashiyama Sei Hiraizumi Masuyo Iwamoto Makiko Watanabe
Hikari Masazumi Kubota Sakutaro Kubota Hitomi Kubota Midori Kasai
Marumaru Tsuma-Kaoru Okunuki.jpg Marumaru Tsuma-Seishuu Uragami.jpg Marumaru Tsuma-Kokoro Hirasawa.jpg Marumaru Tsuma-Yuu Shirota.jpg Marumaru Tsuma-Misako Renbutsu.jpg
Kaoru Okunuki Seishuu Uragami Kokoro Hirasawa Yuu Shirota Misako Renbutsu
Miyu Kubota Daiki Kasai Narumi Kasai Masaki Itagaki Ai Kazetani
Marumaru Tsuma-Taiki Nakabayashi.jpg Marumaru Tsuma-Sharo.jpg Marumaru Tsuma-Yuya Kido.jpg Marumaru Tsuma-Hitomi Kuroki.jpg
Taiki Nakabayashi Sharo Yuya Kido Hitomi Kuroki
Shinichi Kishi Toko Takeshita Takeshi Miki Chiharu Inou

Additional Cast Members:

DOWNLOAD LINK

HD: DOWNLOAD ll SD: DOWNLOAD ll Mini: DOWNLOAD

Rar pass: bagikuy

Subtitle