NGT48 201011 Homma Hinata Solo Stage & 10-nin to Iro LOD

2020-10-11 (Sunday) Homma Hinata Solo Stage & 10-nin to Iro Stage
17:00
Homma Hinata Solo Stage: Homma Hinata,
10-nin to Iro Stage: Kado Yuria, Kusakabe Aina, Seiji Reina, Nakamura Ayuka, Nara Miharu, Nishimura Nanako

DOWNLOAD

NGT48 201011 Homma Hinata Solo Stage & 10-nin to Iro LOD 1200 [SHOW 1]

HD ll Mini-HD

NGT48 201011 Homma Hinata Solo Stage & 10-nin to Iro LOD 1700 [SHOW 2]

HD ll Mini-HD