[RAW] Keishichou Nasi Goreng-ka TV Asahi Fall Drama 2016

Cast

Keishichou Nasi Goreng ka-Haruka Shimazaki.jpg Keishichou Nasi Goreng ka-Arata Furuta.jpg
Haruka Shimazaki Arata Furuta
Kyoko Kazahaya Kanta Ishinabe
Keishichou Nasi Goreng ka-Masanobu Katsumura.jpg Keishichou Nasi Goreng ka-Kazuki Namioka.jpg Keishichou Nasi Goreng ka-Tsubaki Nekoze.jpg Kouichi Koshimura Keishichou Nasi Goreng ka-Masei Nakayama.jpg
Masanobu Katsumura Kazuki Namioka Tsubaki Nekoze Kouichi Koshimura Masei Nakayama
Akihiko Ibuki Kenjiro Takami Kotomi Torikai Tetsu Onoda Sho Asaba

DOWNLOAD