Robo G BRRIP 720p

 • Movie: Robo-G
 • Romaji: Robo Ji
 • Japanese: ロボジー
 • Director: Shinobu Yaguchi
 • Writer: Shinobu Yaguchi
 • Producer: Chihiro Kameyama, Junichi Niizaka, Atsushi Terada, Naohito Shinaba, Shintaro Horikawa, Takao Tsuchimoto, Shoji Masui
 • Cinematographer: Katsumi Yanagishima
 • Release Date: January 14. 2012
 • Runtime: 111 min.
 • Genre: Comedy / Sci-Fi
 • Distributor: Toho
 • Language: Japanese
 • Country: Japan

Plot

Prior to an exhibition for a small company of their new robot, the robot is destroyed. With only a week left employees decide to put a man in a robot suit and take the stage ….

Cast

Robo-G-Mickey Curtis.jpg Robo-G-Yuriko Yoshitaka.jpg Robo-G-Gaku Yamada.jpg Robo-G-Chan Kawai.jpg
Mickey Curtis Yuriko Yoshitaka Gaku Hamada Chan Kawai
Shigemitsu Suzuki Yoko Sasaki Hiroki Kobayashi Koji Oota
Robo-G-Junya Kawashima.jpg Robo-G-Tomoko Tabata.jpg Robo-G-Emi Wakui.jpg Robo-G-Takehiko Ono.jpg
Junya Kawashima Tomoko Tabata Emi Wakui Takehiko Ono
Shinya Nagai Yayoi Itami Harue Saito Sosuke Kimura

Additional Cast Members:

DOWNLOAD

Subtitle