Seirei no Moribito III Saishusho NHK Fall Drama 2017 COMPLETE

 • Drama: Moribito: Guardian of the Spirit Season 3
 • Romaji: Seirei no Moribito Saishusho
 • Japanese: 精霊の守り人 最終章
 • Director: Keiji KataokaTakashi Isshiki
 • Writer: Nahoko Uehashi (novel), Sumio Omori
 • Network: NHK
 • Episodes: 9
 • Release Date: November 25, 2017 – January 20, 2018
 • Runtime: Saturdays 21:00-21:58
 • Language: Japanese
 • Country: Japan

Notes

 1. Based on the fantasy novel “Seirei no Moribito” by Nahoko Uehashi (first published July, 1996 by Kaiseisha).
 2. Related titles:
  1. Moribito: Guardian of the Spirit | Seirei no Moribito (NHK / 2016)
  2. Moribito: Guardian of the Spirit Season 2 | Seirei no MoribitoII Kanashiki Hakai Gami (NHK / 2017)
  3. Moribito: Guardian of the Spirit Season 3 | Seirei no Moribito Saishusho (NHK / 2017)

Cast

Moribito- Guardian of the Spirit Season 3-Haruka Ayase.jpg Moribito- Guardian of the Spirit Season 3-Mizuki Itagaki.jpg Moribito- Guardian of the Spirit Season 3-Masahiro Higashide.jpg Moribito- Guardian of the Spirit Season 3-Shido Nakamura.jpg Moribito- Guardian of the Spirit Season 3-Akinori Nakagawa.jpg
Haruka Ayase Mizuki Itagaki Masahiro Higashide Shido Nakamura Akinori Nakagawa
Balsa Chagum Tanda Rogusamu Radaru
Moribito- Guardian of the Spirit Season 3-Masaya Kikawada.jpg Moribito- Guardian of the Spirit Season 3-Eri Murakawa.jpg Moribito- Guardian of the Spirit Season 3-Ikkei Watanabe.jpg Moribito- Guardian of the Spirit Season 3-Kenji Furuya.jpg Moribito- Guardian of the Spirit Season 3-Koji Kikkawa.jpg
Masaya Kikawada Eri Murakawa Ikkei Watanabe Kenji Furuya Koji Kikkawa
Naguru Kisaki Kaguro Kamu Jiguro
Moribito- Guardian of the Spirit Season 3-Yusuke Kamiji.jpg Moribito- Guardian of the Spirit Season 3-Mari Hanafusa.jpg Moribito- Guardian of the Spirit Season 3-Yoshikazu Mera.jpg Moribito- Guardian of the Spirit Season 3-Tetsuya Takeda.jpg Moribito- Guardian of the Spirit Season 3-Tatsuya Fujiwara.jpg
Yusuke Kamiji Mari Hanafusa Yoshikazu Mera Tetsuya Takeda Tatsuya Fujiwara
Karuna Yuka Toto Rarugu Mikado
Moribito- Guardian of the Spirit Season 3-Takeshi Kaga.jpg Moribito- Guardian of the Spirit Season 3-Kento Hayashi.jpg Moribito- Guardian of the Spirit Season 3-Mitsuru Fukikoshi.jpg Moribito- Guardian of the Spirit Season 3-Fumino Kimura.jpg Moribito- Guardian of the Spirit Season 3-Konosuke Takahashi.jpg
Takeshi Kaga Kento Hayashi Mitsuru Fukikoshi Fumino Kimura Konosuke Takahashi
Seidoshi Shuga Gakai Ninokisaki Tugumu
Moribito- Guardian of the Spirit Season 3-Yu Kamio.jpg Moribito- Guardian of the Spirit Season 3-Satoshi Matsuda.jpg Moribito- Guardian of the Spirit Season 3-Eri Watanabe.jpg Moribito- Guardian of the Spirit Season 3-Udai Iwasaki.jpg Moribito- Guardian of the Spirit Season 3-Shozo Hayashiya.jpg
Yu Kamio Satoshi Matsuda Eri Watanabe Udai Iwasaki Shozo Hayashiya
Moso Jin Masa Tono Noshiru
Moribito- Guardian of the Spirit Season 3-Magi.jpg Moribito- Guardian of the Spirit Season 3-Toman.jpg Moribito- Guardian of the Spirit Season 3-Reiko Takashima.jpg Moribito- Guardian of the Spirit Season 3-Kengo Kora.jpg Moribito- Guardian of the Spirit Season 3-Ryohei Suzuki.jpg
Maggy Toman Reiko Takashima Kengo Kora Ryohei Suzuki
Yona Kocha Torogai Rauru Hyugo
Moribito- Guardian of the Spirit Season 3-Lisa Oda.jpg Moribito- Guardian of the Spirit Season 3-Mantaro Koichi.jpg Moribito- Guardian of the Spirit Season 3-Nobuaki Kakuda.jpg Moribito- Guardian of the Spirit Season 3-Kyusaku Shimada.jpg Moribito- Guardian of the Spirit Season 3- Dean Fujioka.jpg
Lisa Oda Mantaro Koichi Nobuaki Kakuda Kyusaku Shimada Dean Fujioka
Sena Kuruzu Shubaru Barisu Ihan
Moribito- Guardian of the Spirit Season 3-Rio Suzuki.jpg Moribito- Guardian of the Spirit Season 3-Kohei Fukuyama.jpg Moribito- Guardian of the Spirit Season 3- Toru Shinagawa.jpg Moribito- Guardian of the Spirit Season 3-Yasuhito Hida.jpg Moribito- Guardian of the Spirit Season 3-Takeshi Tomizawa.jpg
Rio Suzuki Kohei Fukuyama Toru Shinagawa Yasuhito Hida Takeshi Tomizawa
Asura Chikisa Suan Aman Ogon

DOWNLOAD

Subtitle