Tokusatsu Gagaga – Episode01-07 Complete

 • Drama: Tokusatsu Gagaga
 • Romaji: Tokusatsu Gagaga
 • Japanese: トクサツガガガ
 • Director: So Suenaga, Shinzo Nitta
 • Writer: Niwa Tanba (manga), Shigenori Tanabe
 • Network: NHK
 • Episodes: 7
 • Release Date: January 18 – March 1, 2019
 • Runtime: Fridays
 • Language: Japanese
 • Country: Japan

Notes

 1. Based on manga series “Tokusatsu Gagaga” by Niwa Tanba (first published 2014 in manga magazine Big Comic Spirits).

Cast

Tokusatsu Gagaga-Fuka Koshiba.jpg Tokusatsu Gagaga-Kana Kurashina.jpg Tokusatsu Gagaga-Haruka Kinami.jpg Tokusatsu Gagaga-Yuki Morinaga.jpg Tokusatsu Gagaga-Takafumi Honda.jpg
Fuka Koshiba Kana Kurashina Haruka Kinami Yuki Morinaga Takafumi Honda
Kano Nakamura Hisami Yoshida Yuko Kitashiro Chara Hiko (Naotaro Kawashima) Onoda-kun (Takashi Onoda)
Tokusatsu Gagaga-Rena Takeda.jpg Tokusatsu Gagaga-Mikoto Uchiyama.jpg Tokusatsu Gagaga-Kokoro Terada.jpg Tokusatsu Gagaga-Manabu Takeuchi.jpg Tokusatsu Gagaga-Yuki Matsushita.jpg
Rena Takeda Mikoto Uchiyama Kokoro Terada Manabu Takeuchi Yuki Matsushita
Yuki-chan (Yuki Shirahama) Mai-chan (Mai Shiraishi) Damian (Taku Tamiya) Ninkyo-san (Masaaki Matsumoto) Fumi Nakamura

DOWNLOAD LINK

Nyaa

GuStAvAuM:EPISODE01 ll OC-Raw:EPISODE01

Bagikuy

HD:EPISODE01 ll SD:EPISODE01

Hardsub Indo Reguler

HD:EPISODE01 ll SD:EPISODE01 

Hardsub Indo Pahe

HD:EPISODE01 ll SD:EPISODE01

English Sub by Bignova & Lovegen fansub

HD:EPISODE01 ll SD:EPISODE01

Best Regrads GuStAvAuM For Raw & Bignova & Lovegen fansub for English Sub

Nyaa GuStAvAuM 

EPISODE02

Bagikuy 

HD:EPISODE02 ll SD:EPISODE02

Hardsub Indo Reguler 

HD:EPISODE02 ll SD:EPISODE02

Hardsub Indo Pahe 

HD:EPISODE02 ll SD:EPISODE02

English Sub by Bignova & Lovegen fansub 

HD:EPISODE02 ll SD:EPISODE02

Best Regrads GuStAvAuM For Raw & Bignova & Lovegen fansub for English Sub

Nyaa GuStAvAuM 

EPISODE03 

Bagikuy 

HD:EPISODE03 ll SD:EPISODE03 

Hardsub Indo Reguler

HD:EPISODE03 ll SD:EPISODE03

Hardsub Indo

HD:EPISODE03 ll SD:EPISODE03

English Sub by Bignova & Lovegen fansub 

HD:EPISODE03 ll SD:EPISODE03

Best Regrads GuStAvAuM For Raw & Bignova & Lovegen fansub for English Sub

Nyaa GuStAvAuM

 EPISODE04 

Bagikuy 

HD:EPISODE04 ll SD:EPISODE04

Hardsub Indo Reguler

HD:EPISODE04 ll SD:EPISODE04

Hardsub Indo

HD:EPISODE04 ll SD:EPISODE04

English Sub by Bignova & Lovegen fansub

HD:EPISODE04 ll SD:EPISODE04

Best Regrads GuStAvAuM For Raw & Bignova & Lovegen fansub for English Sub

Nyaa GuStAvAuM

EPISODE05

Bagikuy

HD:EPISODE05 ll SD:EPISODE05

Hardsub Indo Reguler 

HD:EPISODE05 ll SD:EPISODE05 

Hardsub Indo 

HD:EPISODE05 ll SD:EPISODE05

English Sub by Bignova & Lovegen fansub 

HD:EPISODE05 ll SD:EPISODE05 

Best Regrads GuStAvAuM For Raw & Bignova & Lovegen fansub for English Sub

Nyaa GuStAvAuM

EPISODE06 

Bagikuy

HD:EPISODE06 ll SD:EPISODE06

Hardsub Indo Reguler
HD:EPISODE06 ll SD:EPISODE06
Hardsub Indo 
HD:EPISODE06 ll SD:EPISODE06

Nyaa GuStAvAuM

EPISODE07

Bagikuy 

HD:EPISODE07 ll SD:EPISODE07