Tokyo Kaikizake – Episode01-04

Date: From 12.52 a.m., Saturdays, 20 February 2021
Station: TV Tokyo
Episodes: 6
Original Work: Tokyo Kaikizake by Seino Toru
Scriptwriters: Yamada Yoshitatsu (Zenra Kantoku Season 1, Denei Shojo Series, Nou ni Sumaho ga Umerareta!), Tsuji Kenichi (Oshaie Sommelier Oshako!), Fukuda Shohei (Keshite Mane Shinaide Kudasai), Ota Yu
Directors: Ota Yu, Hirose Yoichi, Yamaguchi Masayuki
Ending Theme: Complication by OKAMOTO’S
Cast: Sugino Yosuke, Seino Toru, Chance Oshiro, Matsubara Tanishi, Okamoto Sho, R-Shitei, Oshima Teru, Mikami Takeharu, Yoshida Yuki, Arigato Ami, Sequence Hayatomo, Yasu, Borsalino Seki, Okayama Amane
Synopsis: Actor Sugino Yosuke (Sugino Yosuke) dreads horror but ends up receiving an offer to be the lead actor in an overseas horror movie. One day, he listens to a story from Seino Toru (Seino Toru), a manga writer who is making a guest appearance on his own radio programme. Seino talks about drinking alcohol at a haunted place where paranormal phenomenon took place. Sugino is told that this is suitable for cowardly people and decides to experience it as recommended.
Website: www.tv-tokyo.co.jp/kaikizake

DOWNLOAD LINK

HDTV NSBC
HD:EPISODE01 ll Mini-HD:EPISODE01 ll SD:EPISODE01
HD:EPISODE02 ll Mini-HD:EPISODE02 ll SD:EPISODE02
HD:EPISODE03 ll Mini-HD:EPISODE03 ll SD:EPISODE03
HD:EPISODE04 ll Mini-HD:EPISODE04 ll SD:EPISODE04