Ubai ai fuyu TV Asahi Winter Drama 2017 Episode01

 • Drama: Ubai Ai, Fuyu
 • Romaji: Ubai Ai, Fuyu
 • Japanese: 奪い愛、冬
 • Director: Naomi Kinoshita, Takashi Komatsu
 • Writer: Osamu Suzuki
 • Network: TV Asahi
 • Episodes:
 • Release Date: January 20, 2017 —
 • Runtime: Fridays 23:15-24:15
 • Language: Japanese
 • Country: Japan

Plot

Hikaru Ikeuchi (Kana Kurashina) works at a design company. She is engaged to her co-worker Kota Okukawa (Shohei Miura), but, suddenly, Hikaru meets her ex-boyfriend who suddenly disappeared.

Cast

Ubai Ai, Fuyu-Kana Kurashina.jpg Ubai Ai, Fuyu-Shohei Miura.jpg Ubai Ai, Fuyu-Ryohei Otani.jpg Ubai Ai, Fuyu-Sayaka Akimoto.jpg Ubai Ai, Fuyu-Darenogare Akemi.jpg
Kana Kurashina Shohei Miura Ryohei Otani Sayaka Akimoto Darenogare Akemi
Hikaru Ikeuchi Kota Okugawa Shin Moriyama Shuko Toyono Reika Onoue
Ubai Ai, Fuyu-Shun Nishime.jpg Ubai Ai, Fuyu-Mr. Chin.jpg Ubai Ai, Fuyu-Midoriko Kimura.jpg Ubai Ai, Fuyu-Hiroki Miyake.jpg Ubai Ai, Fuyu-Ikue Sakakibara.jpg
Shun Nishime Mr. Chin Midoriko Kimura Hiroki Miyake Ikue Sakakibara
Kiyoshi Kato Department Head Saito Maki Ikeuchi Gen Takeda Misa Okugawa
Ubai Ai, Fuyu-Miki Mizuno.jpg
Miki Mizuno
Ran Moriyama

DOWNLOAD LINK

480p JdramaCity

EPISODE01

720p Doramax265

EPISODE01

Subtitle

Join First for get subtitle